Zásady ochrany osobných údajov


Táto politika je účinná od 25. mája 2018. Súčasné pravidlá nájdete tu: Všeobecné obchodné podmienky

Lucy Touch Art, s.r.o. -Zapísaný na Okresný súd Trnava oddiel Sro vložka 34306/T-Zbl.
IČO: 47733721  DIČ:2024081224
Lucia Hrušková, konateľ / majiteľ spoločnosti
E-mail: lucia.hrukova@yahoo.com kontakt : 0902377222
Poskytovateľ  / výrobca ručných autorských diel na stránke www.lucytouchart.com  (ďalej už len „Internetová stránka“), ktorý umožňuje aj zákazkovú tvorbu.

Ktokoľvek môže prechádzať časťami webovej stránky bez toho, aby sa musel registrovať, je však potrebné zaslať adresu doručenia  pri objednávke diela, aby bolo možné toto dielo zaslať objednávateľovi.

Objednaním si určitého diela a teda využitie poskytovaných  služieb výroby na zákazku zdieľate s nami niektoré Vaše osobné informácie ( adresa doručenia, kontakt ).  Zaviazali sme sa chrániť Vaše súkromie a preto sme vyvinuli tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby sme vysvetlili:

 

  1. Ktoré informácie sa zbierajú
  2. Ako používame zhromaždené informácie
  3. Ako zdieľame zhromaždené informácie
  4. Ako uchovávame a zabezpečujeme informácie
  5. Ako môžete pristupovať k vašim informáciám a riadiť ich
  6. Ďalšie dôležité informácie o ochrane osobných údajov

 

Odporúčame všetkým, aby si ho pozorne prečítali, aby sa oboznámili s našimi postupmi ochrany osobných údajov.

 

1. Ktoré informácie sa zbierajú

Aby sme vám poskytli naše služby,  prijímame Vaše osobné údaje jediným spôsobom a to,  Vami odoslaným objednávkový formulár, ktorého podmienkou je vyplnená adresa doručenia.

Zaslané informácie, ktoré ste poskytli a ktoré vyplývajú z vašich interakcií s webovou stránkou, menovite : adresa doručenia, telefonický kontakt, e-mail  sú spracované do doby odoslania Vami objednaného diela, následne sú tieto údaje vo forme formuláru / e-mailu, zmazané a nie je možné ich ďalšie použitie a spracovanie.

Pri prístupe na našu webovú stránku naše servery automaticky prijímajú a ukladajú informácie z vášho prehliadača, napríklad informácie o vašom prehliadači, vašu IP adresu, požadovanú stránku a odkazovú stránku. Tieto informácie sa ukladajú do súborov denníka až na 30 dní. Tieto informácie používame iba na účely ochrany našich serverov proti zneužitiu, odstraňovaniu technických problémov a pochopeniu toho, ako sa naša platforma používa.

Informácie služby Analytics (služby zhromažďovania štatistických informácií, ktoré zhromažďujú anonymné informácie o návštevách webových stránok (napríklad zobrazené stránky, dĺžka návštev, prehliadač a operačný systém) internetová stránka www.lucytouchart.com nevyužíva.

Podobne ako u mnohých iných webových stránok využíva naša webová lokalita prehliadače cookies. Lucy Touch Art.com má vyhradenú stránku Použitie súborov Cookies, ktorá podrobne vysvetľuje, aké sú súbory cookie, ako ich používa a ako ich môžete ovládať a / alebo odstrániť. Stránka s pravidlami cookie je neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Zákaznícka podpora

Keď nás kontaktujete s otázkami alebo požiadate o pomoc, uložíme správu / e-mail a kontaktné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete  aby sme Vám mohli pomôcť.

Informácie o platbe

Ak uskutočníte akúkoľvek platbu, musíme dodržiavať zákony o týchto transakciách.

 

2. Ako používame zhromaždené informácie

Keď pristupujete k našim službám alebo ich využívate, zhromažďujeme, používame a spracovávame informácie o Vás, ako je to uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, a len vtedy, keď máme na to právny základ. Právny základ závisí od služieb, ktoré používate a od spôsobu, akým ich používate. Tento právny základ je:

Potrebujeme informácie, aby sme Vám poskytli služby a splnili zmluvné záväzky v našich zmluvných podmienkach.

Existuje oprávnený záujem, ako je poskytovanie, zdokonaľovanie a personalizácia služieb a / alebo ochrana bezpečnosti a zabezpečenia webových stránok.

Dali ste nám svoj súhlas, aby ste to urobili na konkrétny účel, pričom musíme dodržiavať zákonnú povinnosť.

Podrobnejšie informácie zhromažďujeme na: Všeobecné obchodné podmienky

Používame informácie, ktoré dostávame na poskytovanie našich služieb je nevyhnutné pri dodaní objednaného diela . Napríklad by nebolo možné umožniť doručenie , ak by sme nemali  poštovú adresu a kontaktný údaj. Iné typy poskytnutých informácií stránka www.lucytouchart.com neobdržuje a nemá možnosť ďalšieho spracovania.

Vaše kontaktné informácie sa používajú na odosielanie vašich komunikácií prostredníctvom e-mailu, napríklad ak si želáte využiť službu, ponúkanú spoločnosťou Lucy Touch Art. Používame e-mailovú komunikáciu  aj na odosielanie pripomienok, upozornení alebo aktualizácií o Vašom stave objednávky.

Väčšina týchto komunikácií môže byť zakázaná vo vašom nastavení účtu, keďže sú označené ako spam. Prichádzajúca správa je z adresy : lucy@lucytouchart.com

 

3. Ako zdieľame zhromaždené informácie

Nie je možné, aby niekto požiadal o prístup k určitej adrese. Obmedzujeme tiež množstvo osôb , ktoré môže e-mail účet obsluhovať a teda disponovať tak osobnými údajmi. Zaviedli niekoľko bezpečnostných opatrení na zabránenie zneužitiu.
Menovite : heslo osobného počítača, heslo prihlásenia do e-mail účtu

Vaša adresa sa nikomu nezdieľa, nezasiela a neposkytuje.
Jej jediné použitie je v poštovom systéme https://eph.posta.sk/
Ktoré podlieha vlastným GDPR opatreniam.

S ostatnými

Spoliehame sa na niektorých  jednotlivcov tretích strán, aby poskytovali určité služby v našom mene, a to buď preto, že sú nevyhnutné na to, aby vám poskytli našu službu, alebo preto, že nám pomáhajú vylepšiť.  Menovite : IT technik /programátor
Tieto tretie strany môžu mať prístup k niektorým osobným informáciám, avšak spoločnosť
Lucy Touch Art zabezpečuje, že subjekty, ktoré majú prístup k osobným informáciám, sú dôveryhodné a poskytujú vysokú záruku ochrany a nikdy nepredávajú viac informácií ako tie, ktoré sú potrebné na poskytnutie zmluvnej služby.

Právne povinnosti

Spoločnosť Lucy Touch Art môže tiež zdieľať informácie s tretími stranami o vyšetrovaniach, súdnych vyšetrovaniach a právnych alebo administratívnych postupoch, ak to vyžaduje zákon.

 

4. Ako uchovávame a zabezpečujeme informácie

Zabezpečenia

Bezpečnosť osobných informácií berieme veľmi vážne a snažíme sa zabezpečiť. Berúc do úvahy osvedčené postupy a dostupné technické znalosti, používame technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných informácií, a to tak počas prenosu, ako aj po jeho prijatí, pred ničením, náhodnou alebo nezákonnou stratou, náhodnou zmenou, zverejnením alebo neoprávneným prístupom, v rámci úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej povahe chránených informácií. Služby poskytujúce spoločnosť Lucy Touch Art,  však nemôže zaručiť úplnú bezpečnosť informácií o účtoch používateľov proti všetkým možným situáciám neoprávneného prístupu, zlyhaniu hardvéru alebo softvéru a iným faktorom, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť informácií.

Hosting

Aby sme vám umožnili prístup na naše webové stránky, používame poskytovateľa hostingu spoločnosť Intertune, Inc 5663 Balboa Avenue #379 San Diego, CA 92111 a ich dátové centrá. Táto spoločnosť dodržiava osvedčené postupy v oblasti priemyslu, dodržiava globálne známe programy dodržiavania predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov a implementuje niekoľko uznávaných certifikátov hodnotených nezávislými audítormi.

Navyše používame niekoľko technických opatrení na zabezpečenie uložených informácií a zabezpečenie prísneho kontrolovaného prístupu k nim. Niektoré z bezpečnostných prvkov, ktoré používame, sú firewally, systémy na detekciu narušenia, šifrovanie údajov a kontroly prístupu.

Zálohy

Aby sme zabezpečili trvalú dostupnosť webovej stránky  v prípade akýchkoľvek technických alebo fyzických udalostí, poskytovateľ hostingu  robí pravidelné zálohovanie informácií, aby sme mohli včas obnoviť prístup k nim. Tieto zálohy sú zašifrované a uchovávané na obmedzenú dobu.

Doba skladovania

Po ukončení Vášho obchodného spojenia s nami ( objednanie a dodanie tovaru ) e-maily, ktoré prechádzajú z Vášho účtu, všetky Vaše osobné údaje sa okamžite odstránia.

 

5. Ako môžete pristupovať k Vašim  informáciám ohľadom dodacej adresy  a riadiť ich

Všetky  informácie – dodacia adresa, tel. číslo a e-mail je ľahko prístupná jednoduchým prepísaním pri odosielaní kontaktného formulára .

 

6. Ďalšie dôležité informácie o ochrane osobných údajov

Odkazy na iné webové stránky alebo služby

Webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán vrátane reklamných bannerov. Tieto webové stránky tretích strán a spôsob, akým spracovávajú zhromaždené informácie, nesú výlučnú zodpovednosť ich vlastníkov, a preto spoločnosť Lucy Touch Art nezodpovedá za svoje politiky a / alebo postupy ochrany osobných údajov.

 

Aktualizácie našich pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať a na tejto stránke uverejníme zmeny.

 

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spôsobu spracovania Vašich informácií alebo ak si myslíte, že nedodržujeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo použite našu adresu:

 

Lucy Touch Art, s.r.o.
Ducové 129
Moravany Nad Váhom
922 21

 

Platí od: 25. mája 2018

Pokračovaním prezerania tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close