Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

 

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov avšak na vybavenie objednávky je potrebné uviesť určité osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

 

Spoločnosť Lucy Touch Art s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní účtu, nakladá v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email lucy@lucytouchart.com

 

Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.
Podľa §17, ods.4 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. a), prevádzkovateľ je povinný spracúvané osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidovať okrem osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d).

 

Prevádzkovateľ stránky www.lucytouchart.com sa súčasne zaväzuje, že na želanie dotknutej osoby vymaže neodkladne jeho prijaté osobné údaje.

 

Prevádzkovateľ stránky www.lucytouchart.com si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.

Pokračovaním prezerania tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close